top of page
3d-render-abstract-background-with-flowing-particles
withsecure logo

WithSecure för MSPs

En omfattande cybersäkerhetslösning anpassad för Managed Service Providers, som erbjuder avancerat skydd mot hot, säkerhet för end-points och molnbaserade verktyg för att skydda kunders digitala tillgångar.

Upptäck Withsecure

city skyline

Vad är WithSecure?

 

WithSecure är en omfattande cybersäkerhetslösning som erbjuder avancerat skydd mot hot, säkerhet för end-points och molnbaserade verktyg för hantering för att hjälpa Managed Service Providers skydda sina kunders digitala miljöer.

Fördelar med WithSecure:

  • Avancerat hotskydd

  • Säkerhet för end-points

  • Molnbaserad hantering

  • Anpassningsbara säkerhetspolicyer

  • Övervakning och respons i realtid

  • Automatiserade uppdateringar

  • Omfattande rapportering

Boka WithSecure
Demo
här.

gridheart logo

Inkluderat i WithSecure

End-pointskydd

Avancerade lösningar för att skydda klienters enheter, såsom datorer och mobila enheter, mot skadeprogram, gisslanprogram och andra hot.

Nätverkssäkerhetslösningar

Verktyg för att säkra klienters nätverk, inklusive brandväggar och system för intrångsförhindring.

Hotintelligens och övervakning

Tillgång till hotintelligens i realtid och övervakningstjänster för att ligga steget före framväxande cybersäkerhetshot.

Dataskydd och kryptering

Funktioner för att skydda känslig kunddata, inklusive krypteringsverktyg för data i viloläge och under överföring.

E-post och webbsäkerhet

Lösningar för att skydda mot hot baserade på e-post och säkerställa säker webbsurfning

Automatiserade säkerhetsuppdateringar

System för att säkerställa att alla applikationer är uppdaterade med de senaste korrigeringarna och uppdateringarna.

Sårbarhetshantering

Verktyg för att identifiera och hantera sårbarheter inom klienters IT-miljöer.

Verktyg för compliance

Funktioner som hjälper till att upprätthålla compliance av olika regulatoriska standarder som GDPR.

Kontakta oss för mer information om funktionerna

FAQ
WithSecure
för MSP

Hur kan WithSecure hjälpa MSP:er?

WithSecure erbjuder MSP:er verktyg och funktioner för att effektivt skydda sina kunders nätverk, data och system mot en mängd cybersäkerhetshot. Detta inkluderar hotintelligens, automatiserade säkerhetsuppdateringar, sårbarhetshantering och compliance-styrning.

Hur hanterar WithSecure e-post och webbsäkerhet?

WithSecure inkluderar lösningar för att skydda mot hot via e-post och säkerställa säker webbsurfning, genom att filtrera skadlig trafik och blockera åtkomst till farliga webbplatser.

Är WithSecure lätt att implementera för MSP:er?

WithSecure är designat för att vara användarvänligt för MSP:er, med molnbaserade hanteringsverktyg som förenklar implementeringen och hanteringen av säkerhetstjänster för klienter.

Varför ska man hantera molntjänster med Gridheart?

Vi ger support i världsklass

Svensk Support

Enkel Fakturering

Självbetjäning

Användarvänlighet

Allt-i-ett Marknadsplats

Gratis Molnplattform

bottom of page