top of page
3d-render-abstract-background-with-flowing-particles
gridheart logo

Hur är det molndistribution egentligen fungerar?

I den här guiden kommer vi att bryta ner konceptet med en molndistributör och utforskar varför det är fördelaktigt för organisationer av alla storlekar att använda en sådan.

flowchart cloud distributor

Vad är en 
molndistributör?

De ger dig verktygen för att utveckla ditt företag

En molndistributör är ett företag som erbjuder olika molntjänster och resurser främst till andra företag. Dessa tjänster kan inkludera dataoptimering, lagring, säkerhet, affärsstruktur, analysverktyg, utbildningsplattformar och mer. Molndistributörer driver omfattande datacenters med kraftfulla servrar, vilket gör det möjligt för användare att använda alla dessa resurser på distans över internet.

Här är några nyckelkomponenter hos molndistributörer:

 1. Infrastructure as a Service (IaaS): Molndistributörer ger grundläggande byggstenar för företagsinfrastruktur, vilket tillåter användare att hyra virtualiserade hårdvaruresurser såsom servrar, lagring och nätverk.

 2. Platform as a Service (PaaS): PaaS-erbjudanden ger en högre nivå av service, och erbjuder en plattform som inte bara inkluderar infrastruktur utan också verktyg och tjänster för applikationsutveckling, distribution och hantering.

 3. Software as a Service (SaaS): Molndistributörer levererar mjukvaruapplikationer över internet, vilket eliminerar behovet för användare att installera, underhålla och hantera applikationerna lokalt.

Vad gör en 
molndistributör?

Vad är fördelarna med en molndistributör?

Här är några av fördelarna med att använda en molndistributör:

 • Stor räckvidd

Leverantör: Får tillgång till en bredare publik och mångfaldiga marknader.

MSP: Får tillgång till ett brett utbud av tjänster och ett mer omfattande urval.

 • Expertis och vägledning

Leverantör: Kan dra nytta av distributörens expertis för strategisk positionering och få marknadsinsikter.

MSP: Kan få rekommendationer och vägledning för att välja rätt tjänster för specifika behov.

 • Kostnadseffektivitet

Leverantör: Minskade kostnader associerade med att etablera och underhålla direkta relationer med företag.

MSP: Lägre tjänstekostnader på grund av omfattande distribution.​​​

 • Marknadsföringsstöd

Leverantör: Kan få hjälp med marknadsföringen från distributören för att öka synlighet och varumärkes-igenkänning.

MSP: Informeras om nya och värdefulla tjänster genom riktade marknadsföringsinsatser.​

 • Minskad administrativ börda

Leverantör: Minimerade administrativa uppgifter relaterade till distribution, vilket låter leverantörer fokusera på produktutveckling och innovation.

MSP: Förenklade inköpsprocesser samt fakturering och centraliserad hantering av flera tjänster.

 • Support och underhåll

Leverantör: Distributörshanterad support minskar komplexiteten av direkta kundinteraktioner.

MSP: Tillgång till dedikerade supporttjänster, vilket säkerställer snabb problemlösning och gott underhåll.​

Sammanfattningsvis, varför finns molndistributörer, såsom Gridheart?

 • Oavsett om du är en startup eller ett stort företag, så kan användning av molntjänster ge organisationer möjligheten att fokusera på innovation, effektivitet och tillväxt. I takt med att teknologin fortsätter att utvecklas, blir molndistributörer ännu mer releventa, och ger grunden för en uppkopplad och dynamisk digital framtid. Molndistributörer existerar helt enkelt för att förenkla hela processen av att hantera, sälja och köpa molntjänster.

Så, vad är då
syftet med en molndistributör?

3d-render-abstract-background-with-flowing-particles.jpg

Fördelar med Gridheart:

 • Marknadsplats med brett utbud av utvalda molntjänster

 • Teknisk support från svenska molnexperter

 • Samlad fakturering

 • Användarvänlig design

 • Självbetjäning för kunder

 • Fullständig white-label

 • Prenumeration/licens-hantering

 • Automatisering av processer

 • Gratis registrering

 • Ingen bindningstid

Boka introduktion av Gridhearts plattform här.

gridheart logo

Varför ska man hantera molntjänster med Gridheart?

Vi hjälper dig hitta de rätta molntjänsterna!

Svensk Support

Enkel Fakturering

Självbetjäning

Användarvänlighet

Allt-i-ett Marknadsplats

Gratis Molnplattform

bottom of page