top of page
Sök

Skydda MSPs mot ransomware: Effektiva tips och bästa praxis


man with a computer

I det ständigt föränderliga landskapet av cybershot, från social ingenjörskonst till phishing och BEC-attacker, hittar cyberbrottslingar ständigt nya sätt att kringgå säkerhetsåtgärder. Hanterade tjänsteleverantörer (MSPs) står under ökande press att skydda sina IT-miljöer och kunder från det växande hotet om ransomware-attacker. Den potentiella kostnaden för att återhämta sig från sådana incidenter är betydande, ungefärliga genomsnittskostnader för dataintrång ligger på $5 miljoner år 2023.

MSPs är primära mål för cyberbrottslingar som söker värdefull data eftersom MSPs fungerar som portar till flertalet klienter.


Det finns tre huvudsakliga skäl till varför MSPs är måltavlor:


 1. Direkt åtkomst till flera klienter: MSPs fungerar som en direkt väg till småföretag och deras konfidentiella data, vilket gör dem till lockande mål för cyberbrottslingar som vill genomföra distribuerade attacker.

 2. Oklar säkerhetsställning av kund: MSPs kan sakna fullständig insyn i sina kunders säkerhetspraxis, vilket leder till inkonsekvenser och säkerhetsgap som cyberbrottslingar kan utnyttja.

 3. Ökande antal endpoints: MSPs som hanterar ett stort antal enheter är sårbara för attacker, därför är det avgörande att behålla synlighet, identifiera sårbarheter och hålla sig uppdaterad med patchning.


Typer av ransomware-attacker:


 1. Crypto-Ransomware: Krypterar data på offrets enhet och kräver betalning för dekryptering, ofta introducerad via e-postlänkar, konto-hackning eller sårbarheter i programvara.

 2. Ransomware-as-a-Service (RaaS): En affärsmodell som låter angripare köpa malware-verktyg, vilket gör ransomware-attacker mer tillgängliga och kostnadseffektiva för icke-tekniskt kunniga individer.

 3. REvil Ransomware: Beryktat för att utnyttja sårbarheter i IT-hanteringsprogramvara och påverka många MSPs och deras kunders nätverk globalt.

 4. MFA-Fatigue Attacks: Använder social ingenjörskonst för att överbelasta offer med begäranden om multifaktorautentisering, vilket utnyttjar mänskliga misstag för att kompromettera referenser och introducera ransomware.

 5. Phishing: Fortfarande den främsta metoden för att leverera ransomware, har utvecklats till ännu mer sofistikerade strategier som lurar mottagare att utföra åtgärder som leder till skadliga händelser.

 6. AI-Powered Ransomware: Hotaktörer utnyttjar AI och maskininlärning för att automatisera och skala ransomware-attacker, riktar sig oftast mot en bredare grupp av offer.


Tips för att förebygga ransomware:


 1. Förbättra Endpoint Security: Använd nästa generations verktyg som Endpoint Detection and Response (EDR) för att få kritisk synlighet, minska risker och erbjuda anti-malware och anti-ransomware-skydd.

 2. Implementera säkra säkerhetskopior: Säkra kunddata med pålitliga säkerhetskopieringslösningar för att säkerställa snabb återhämtning och kontinuitet i verksamheten vid intrång.

 3. Stärk e-postsäkerheten: Förebygg proaktiva phishing-attacker och distribution av skadlig kod genom e-postkryptering och robusta e-postsäkerhetslösningar.

 4. URL-filtrering: Blockera eller tillåt specifika webbadresser för att förhindra att användare besöker farliga webbplatser och undvik skadlig kod.

 5. Data Loss Prevention (DLP): Övervaka, upptäck och kontrollera överföringen av konfidentiell information för att förhindra dataläckage och förbättra övergripande säkerhet.

 6. Begränsa fjärråtkomst: Minska risken för ransomware genom att noggrant konfigurera åtkomstkontrollpolicyer och tillåta endast auktoriserade anslutningar.

 7. Tillämpa programuppdateringar: Hantera regelbundet sårbarheter i programvara på dina kunders konton med begränsade resurser och säkerhetskompetenser.

 8. Anta nolltillitsarkitektur: Omfamna nolltillitsramverket för att minimera säkerhetsklareringar och förhindra laterala rörelsetekniker som hotaktörer använder för att smyga igenom komprometterade system inom nätverksmiljöer.

 9. Utbilda användare: Genomför kontinuerliga program för medvetenhet om säkerhet, täck anti-phishing-praxis, e-postsäkerhet och öka medvetenheten om vanliga bedrägeriförsök.


Vill du ha mer information om detta eller våra lösningar? Kontakta oss här så hjälper vi dig med alla dina behov.

Comments


bottom of page