top of page
3d-render-abstract-background-with-flowing-particles
BitTitan logo

Migrationwiz för MSPs

Ett molnbaserat migrationsverktyg som möjliggör överföring av e-post, filer och annan data mellan olika e-post- och filhanteringssystem.

city skyline

Vad är MigrationWiz?

 

MigrationWiz är utformat för att hjälpa MSP:er att effektivt hantera och utföra flera datamigreringsprojekt för sina kunder.

Fördelar med MigrationWiz:

  • Omfattande dataöverföring

  • Skalbarhet

  • Effektivitet och tidsbesparing

  • Minskad komplexitet

  • Molnbaserad lösning

  • Kostnadseffektiv

  • Dashboard för flera tenants

  • Säkerhet och compliance

Boka
MigrationWiz
Demo
här.

gridheart logo

Inkluderat i MigrationWiz

Migrering av email

Stödjer migrering av e-postdata från olika käll-servrar till destinations-servrar, inklusive bilagor, mappar och metadata.

Migrering av arkiv

Hjälper till att flytta arkiverade e-postmeddelanden och data, vilket säkerställer att historisk data överförs säkert och intakt.

Migrering av filer

Möjliggör överföring av filer och dokument från en molnlagring eller fil-delnings tjänst till en annan.

Migrering av offentliga mappar

Underlättar migreringen av offentliga mappar från ett e-postsystem till ett annat, samtidigt som strukturen och behörigheterna bibehålls.

Migrering av samarbetsplattform

Stödjer migrering till och från samarbetsplattformar som Microsoft Teams, SharePoint Online och andra.

Avancerade projektledningsverktyg

Tillhandahåller verktyg för att planera, spåra och hantera flera migrationsprojekt samtidigt.

Anpassningsbara migrationsplaner

Erbjuder möjligheten att skapa migrationsplaner som passar specifika klientbehov och tidsaspekter.

Användar- och mailboxmappning

Verktyg som hjälper till att kartlägga användare och mailboxes från käll- till destinationsystem, vilket förenklar migreringsinställningen.

Kontakta oss för mer information om funktionerna

FAQ
MigrationWiz
för MSP

Hur startar jag en migrering?

Logga in på ditt MigrationWiz-konto, välj det projekt du vill köra, markera de objekt du vill migrera och välj sedan typen av migrering du vill utföra (Full, Pre-Stage, Trial, Verify Credentials, eller Retry Errors). Du kan även schemalägga din migrering för en senare tidpunkt​​.

Kan jag starta om en migrering?

Ja, om en migrering avbryts eller om du behöver köra om den efter att ha åtgärdat fel, kan du starta om den så länge den inte visar statusen "submitted" eller "queued". Se till att lösa grundorsaken till migreringsfelen innan du startar om​​.

Hur verifierar jag en migrering?

Du kan verifiera autentiseringsuppgifter för e-postlådor utan att migrera data eller förbruka licenser genom att välja "Verify Credentials" under migreringsprocessen​​.

Varför ska man hantera molntjänster med Gridheart?

Vi ger support i världsklass

Svensk Support

Enkel Fakturering

Självbetjäning

Användarvänlighet

Allt-i-ett Marknadsplats

Gratis Molnplattform

bottom of page