top of page
3d-render-abstract-background-with-flowing-particles
Dropsuite logo

Insights BI Analytics för MSPs

Ett analysverktyg för Managed Service Providers att analysera, visualisera och sammanfatta insikter från sina kunders data-backup och säkerhetsmätvärden.

city skyline

Vad är Dropsuite Insights BI Analytics?

 

Dropsuite Insights BI Analytics är en avancerad analysplattform som rustar Managed Service Providers med omfattande verktyg för företagsintelligens för att effektivt analysera, visualisera och optimera sina kunders strategier.

Fördelar med Dropsuite Insights BI Analytics:

  • Beslutsfattande baserat på data

  • Avancerad datavisualisering

  • Anpassningsbar plattform

  • Kunddatainsikter

  • Prestandaövervakning

  • Effektiv rapportering

  • Trendanalys

  • Operationell effektivitet

Boka Dropsuite Insights BI Analytics
Demo
här.

gridheart logo

Inkluderat i Dropsuite Insights BI Analytics

Avancerad analysmotor

Avancerade verktyg för analys av stora datamängder relaterade till säkerhetskopiering, säkerhet och kundinteraktioner.

Verktyg för datavisualisering

Ett omfattande utbud av alternativ för datavisualisering, inklusive grafer, diagram och värmekartor.

Anpassningsbar plattform

Användarvänlig design som gör det möjligt för MSPs att spåra och visualisera prestandaindikatorer.

Automatiserad rapportering

Möjligheter att generera automatiserade, detaljerade rapporter för internt bruk eller kundpresentationer.

Identifiering av trender

Verktyg för att identifiera och analysera trender, vilket hjälper till med strategisk planering och beslutsfattande.

Insikter från kunddata

Djupa insikter i kunddata, som erbjuder en tydligare förståelse för behov.

Prestandaövervakning

Funktioner för att övervaka prestandan hos säkerhetstjänster och identifiera områden för förbättring.

Integrationsbar

Möjlighet att integrera med andra verktyg och plattformar som används av MSPs.

Kontakta oss för mer information om funktionerna

FAQ
Dropsuite Insights Analytics
för MSP

Hur kan MSP:er dra nytta av Dropsuite Insights Analytics?

MSP:er kan dra nytta av Dropsuite Insights Analytics genom att få djupare insikter i sina data, vilket möjliggör förbättrad serviceleverans, effektivare användning av resurser, och stärkt datasäkerhet. Det hjälper även till med att identifiera trender, övervaka prestanda och förbättra klientrapportering.

Hur enkelt är det att integrera Dropsuite Insights Analytics med befintliga system?

Dropsuite Insights Analytics är utformat för att enkelt integreras med en mängd olika plattformar och verktyg som MSP:er redan använder. Detta innebär att MSP:er kan börja dra nytta av djupare datainsikter med minimal konfiguration och utan att störa befintliga arbetsflöden.

Vilka typer av data kan analyseras med Dropsuite Insights Analytics?

Dropsuite Insights Analytics kan hantera en bred variation av data, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetskopieringsloggar, säkerhetshot, användarinteraktioner, systemprestanda och kundsupportaktiviteter. Detta gör det möjligt för MSP:er att få en helhetsbild av sin verksamhet och kundbas.

Varför ska man hantera molntjänster med Gridheart?

Vi ger support i världsklass

Svensk Support

Enkel Fakturering

Självbetjäning

Användarvänlighet

Allt-i-ett Marknadsplats

Gratis Molnplattform

bottom of page