top of page
3d-render-abstract-background-with-flowing-particles
avanan logo.webp

Avanan för MSPs

Avanan erbjuder en molnbaserad säkerhetsplattform för e-post och samarbete, vilket ger Managed Service Providers möjlighet att skydda sina klienters SaaS-applikationer från skadeprogram, phishing, dataläckage och andra avancerade hot.

Upptäck Avanan

city skyline

Vad är Avanan?

 

Avanan är en molnbaserad säkerhetsplattform utformad för att skydda e-post och SaaS-applikationer från cyberhot såsom phishing, skadeprogram och dataläckage. Den är specifikt utvecklad för att säkra Microsoft 365, Google Workspace och andra molntjänster.

Fördelar med Avanan:

  • Omfattande säkerhetspaket

  • Hantering av flera användare

  • Avancerat skydd mot hot

  • Integrationer

  • Anpassningsbara policys och rapporteringar

  • Reducerad overhead och komplexitet

  • Skalbarhet

  • Försäkring om compliance

Boka Avanan
Demo
här.

gridheart logo

Inkluderat i Avanan

Omfattande e-postsäkerhet

Skydd mot phishing, skräppost, skadeprogram och avancerade hot riktade mot e-postsystem.

Förebyggande av dataläckage (DLP)

Verktyg för att förhindra att känslig information exponeras eller överförs utanför organisationens nätverk.

Avancerad hotdetektering

Använder AI och maskininlärningsalgoritmer för att upptäcka och förhindra sofistikerade cyberhot.

Säkerhet för molnapplikationer

Skyddar populära molnapplikationer som Microsoft 365, Google Workspace och andra tjänster från hot och sårbarheter.

Avvikelsedetektering

Identifierar ovanliga aktiviteter som kan tyda på ett säkerhetsbrott eller internt hot.

Automatiserad incidenthantering

Kan automatiskt svara på identifierade hot, vilket minskar responstiden och behovet av manuellt ingripande.

Centraliserad hanteringsplattform

En enhetlig plattform för MSP:er att hantera och övervaka säkerheten för flera klienter, vilket effektiviserar drift och respons.

Anpassningsbara säkerhetspolicys

MSP:er kan anpassa säkerhetsinställningar och policys för att passa specifika behov hos varje klient.

Kontakta oss för mer information om funktionerna

FAQ
Avanan
för MSP

Hur skyddar Avanan mot cyberhot?

Avanan använder AI och maskininlärning för att erbjuda avancerad hotdetektering, förebyggande av dataläckage (DLP), och skydd mot andra sofistikerade hot. De erbjuder också omfattande e-postsäkerhet och skydd för molnapplikationer.

Hur kan MSP:er dra nytta av Avanan?

MSP:er kan dra nytta av Avanan genom att effektivisera säkerhetshantering för sina klienter, minska overhead och komplexitet, samt erbjuda anpassade säkerhetslösningar. Detta hjälper till att stärka klientsäkerheten och förenkla övervakningen och hanteringen av säkerhetshändelser.

Kan Avanan integreras med andra MSP-verktyg?

Ja, Avanan är designad för enkel integration med andra MSP-verktyg, inklusive fjärrövervakning och -hantering (RMM) och professionell serviceautomation (PSA), vilket möjliggör en enhetlig hantering av säkerhetspolicys och incidenter.

Varför ska man hantera molntjänster med Gridheart?

Vi ger support i världsklass

Svensk Support

Enkel Fakturering

Självbetjäning

Användarvänlighet

Allt-i-ett Marknadsplats

Gratis Molnplattform

bottom of page