top of page
3d-render-abstract-background-with-flowing-particles
spamtitan logo

SpamTitan för MSPs

En omfattande lösning för e-postsäkerhet och spamfiltrering utformad för att skydda klienters e-postsystem från spam, phishing, skadeprogram och andra hot via e-post, samtidigt som den erbjuder enkel hantering och anpassning för flera klientmiljöer.

city skyline

Vad är SpamTitan?

 

SpamTitan är en avancerad lösning för e-postsäkerhet utformad för att ge Managed Service Providers (MSPs) spamfiltrering, skydd mot skadeprogram och hantering av hot via e-post för sina klienters e-postsystem.

Fördelar med SpamTitan:

  • Avancerad spamfiltrering

  • Skydd mot skadeprogram och virus

  • Försvar mot phishing

  • Anpassningsbara policys

  • Filtrering av utgående e-post

  • Enkel integration med e-postsystem

  • Kostnadseffektiv lösning

  • Automatiska uppdateringar

Boka SpamTitan
Demo
här.

gridheart logo

Inkluderat i SpamTitan

Avancerad spamfiltrering

Sofistikerade algoritmer och filter för att fånga och blockera spam-e-post.

Skydd mot phishing

Mekanismer för att identifiera och blockera phishingförsök, vilket skyddar känslig information.

Skydd mot virus och skadeprogram

Anpassningsbara policys för e-postfiltrering

Flexibilitet att ställa in unika filtreringsregler och policys för olika klienter.

Filtrering av utgående e-post

Övervakning och filtrering av utgående e-post för att förhindra spridning av skadeprogram och skydda domänens rykte.

Automatiska uppdateringar

Regelbundna systemuppdateringar för att säkerställa skydd mot de senaste hoten via e-post.

Enkel integration med befintliga e-postsystem

White label alternativ

Anpassningsalternativ för MSPs att märka tjänsten som sin egen.

Kontakta oss för mer information om funktionerna

FAQ
SpamTitan
för MSP

Hur skyddar SpamTitan mot spam, phishing och skadeprogram?

SpamTitan använder dubbla antivirusmotorer för att blockera kända skadeprogram från att nå användarnas inkorgar. En sandbox används för djupgående analys av misstänkta länkar och bilagor för att förhindra zero-days-hot​​.

Vilka är fördelarna med att MSPs erbjuder SpamTitan till sina kunder?

Genom att erbjuda SpamTitan kan MSPs skydda sina kunder mot e-postbaserade hot, spara tid genom minskad hantering av attacker och öka sin lönsamhet genom ytterligare återkommande intäkter. Det förstärker också MSPs värdeerbjudande när de säljer till nya kunder eller försöker sälja mer till befintliga kunder​​.

Kan SpamTitan anpassas för varje MSP-klient?

Ja, SpamTitan tillåter granulär kontroll och anpassning, vilket gör det möjligt för MSPs att konfigurera och anpassa tjänsten till varje klient. Dessutom stödjer det integration med MSPs befintliga system genom API:er och erbjuder möjligheten till white label för att ta på sig MSPs varumärkning​​.

Varför ska man hantera molntjänster med Gridheart?

Vi ger support i världsklass

Svensk Support

Enkel Fakturering

Självbetjäning

Användarvänlighet

Allt-i-ett Marknadsplats

Gratis Molnplattform

bottom of page