top of page
3d-render-abstract-background-with-flowing-particles
phishtitan logo

PhishTitan för MSPs

En cybersäkerhetslösning som erbjuder phishing-simuleringar och träning till Managed Service Providers (MSP), vilket hjälper till att utforma deras klienters handlingsplaner och beredskap emot phishing-attacker.

city skyline

Vad är PhishTitan?

 

PhishTitan är ett omfattande verktyg för simulering och utbildning av phishing, utformat för att hjälpa Managed Service Providers att öka sina klienters medvetenhet om phishing-attacker genom realistiska simuleringar och utbildningsresurser.

Fördelar med PhishTitan:

  • Förbättrad medvetenhet om phishing

  • Realistiska phishing-simuleringar

  • Anpassningsbart utbildningsinnehåll

  • Detaljerad rapportering och analys

  • Minskad risk för säkerhetsintrång

  • Kontinuerlig utbildning och träning

  • Integration med säkerhetsramverk

Boka PhishTitan
Demo
här.

gridheart logo

Inkluderat i PhishTitan

Phishing-simuleringskampanjer

Realistiska och anpassningsbara kampanjer med phishing-e-post för att testa och träna anställda i att känna igen försök till phishing.

Anpassningsbart innehåll

Alternativ för att anpassa phishing-simuleringar och utbildningsinnehåll för att passa specifika behov hos olika klienter.

Utbildningsmoduler

Ett utbud av utbildningsmaterial och moduler inriktade på medvetenhet om phishing och bästa praxis inom cybersäkerhet.

Automatiserad kampanjhantering

Verktyg för att automatisera distributionen och hanteringen av kampanjer för phishing-simulering.

Användarvänlig design

En dashboard för enkel administration och övervakning av aktiviteter om phishing.

Interaktiva inlärningsmetoder

Engagerande och interaktiva utbildningsmetoder för att förbättra inlärning och minne.

Beteendeanalys och spårning

Verktyg för att analysera anställdas beteende och riskzon för phishing-attacker.

Löpande uppdateringar

Regelbundna uppdateringar av utbildningsinnehåll och simuleringsscenarier för att spegla de senaste phishing-teknikerna och hoten.

Kontakta oss för mer information om funktionerna

FAQ
PhishTitan
för MSP

Hur bidrar PhishTitan till att minska risken för säkerhetsintrång?

Genom att regelbundet utbilda och testa anställda med realistiska phishing-scenarier hjälper PhishTitan organisationer att bygga upp en kultur av cybersäkerhetsmedvetenhet. Detta ökar medarbetarnas förmåga att identifiera och rapportera misstänkt phishing, vilket minskar sannolikheten för framgångsrika attacker och bidrar till att skydda organisationens kritiska data och system från säkerhetsintrång.

Är PhishTitan lämplig för alla storlekar av organisationer?

Ja, PhishTitan är designat för att vara flexibelt och skalbart, vilket gör det lämpligt för MSPs som behandlar små till stora organisationer. Oavsett storleken på klientens organisation kan PhishTitan anpassas för att möta deras specifika säkerhetsbehov och utbildningskrav.

Hur mäter PhishTitan framgången av sina phishing-simuleringar och utbildningar?

PhishTitan använder detaljerad rapportering och analys för att mäta deltagarnas interaktioner, framsteg och svar på simuleringarna. Dessa insikter hjälper MSPs att identifiera svagheter och områden för förbättring, samt att spåra förbättringar i medarbetarnas förmåga att hantera phishing-försök över tid.

Varför ska man hantera molntjänster med Gridheart?

Vi ger support i världsklass

Svensk Support

Enkel Fakturering

Självbetjäning

Användarvänlighet

Allt-i-ett Marknadsplats

Gratis Molnplattform

bottom of page