top of page
3d-render-abstract-background-with-flowing-particles
Dropsuite logo

Regulatory Compliance för MSPs

En omfattande lösning som ger MSPs de nödvändiga verktygen för att säkerställa att deras klienters datahantering och säkerhetskopieringspraxis överensstämmer med olika branschregler.

city skyline

Vad är Dropsuite Regulatory Compliance?

 

Dropsuite Regulatory Compliance är en specialiserad lösning som är utformad för att hjälpa MSPs att säkerställa att deras klienters strategier för säkerhetskopiering och datasäkerhet följer relevanta branschspecifika regleringsstandarder.

Fördelar
med Dropsuite Regulatory Compliance
:

  • Compliance med dataskydd

  • Automatiserade processer

  • Regelbundna revisioner

  • Datasäkerhet och kryptering

  • Anpassningsbara lösningar

  • Detaljerad rapportering och dokumentation

  • Centraliserad hantering

  • Förbättrat klientförtroende och rykte

Boka Dropsuite Regulatory Compliance
Demo
här.

gridheart logo

Inkluderat i Dropsuite Regulatory Compliance

Automatiserad compliance-övervakning

Verktyg för att automatisera spårning och hantering av compliance-relaterade aktiviteter och krav.

Verktyg för compliance-rapportering

Möjligheter att generera detaljerade compliance-rapporter som underlättar för revisioner och granskningar.

Datakryptering och säkerhet

Kryptering och säkerhetsåtgärder för att skydda känslig klientdata, i linje med regleringsstandarder.

Regelbundna revisioner

Funktionalitet för att underlätta regelbundna compliance-revisioner, vilket säkerställer kontinuerlig överensstämmelse med regleringskrav.

Anpassningsbara compliance-ramverk

Möjligheter att anpassa compliance-ramverk efter de specifika behov hos olika branscher och klienter.

Verktyg för riskbedömning

Verktyg för att genomföra riskbedömningar och identifiera områden av icke-compliance.

Dataarkivering och bevarande

Funktioner för säker dataarkivering och bevarande som följer regleringskrav.

Klientdatahantering

Lösningar för att hantera klientdata på ett sätt som är i överensstämmelse med regler som GDPR, HIPAA, osv.

Kontakta oss för mer information om funktionerna

FAQ
Dropsuite Regulatory Compliance
för MSP

Vilka funktioner och fördelar erbjuder Dropsuite Regulatory Compliance?

Lösningen erbjuder en rad funktioner, inklusive kraftfull kryptering, anpassningsbara compliance-ramverk, verktyg för riskbedömning, regelbundna revisioner av compliance och detaljerad rapportering. Det hjälper MSP att säkerställa att deras klientdata hanteras säkert och i enlighet med regleringskrav.

Vad är fördelarna med att använda Dropsuite Regulatory Compliance för MSP?

Fördelarna inkluderar förbättrad säkerhet och integritet för klientdata, minskad risk för icke-compliance, förenklade compliance-processer och ökat förtroende och tillit från klienter.

Kan Dropsuite Regulatory Compliance anpassas till olika branschspecifika behov?

Ja, lösningen erbjuder anpassningsbara compliance-ramverk för att möta olika branschspecifika krav och behov.

Varför ska man hantera molntjänster med Gridheart?

Vi ger support i världsklass

Svensk Support

Enkel Fakturering

Självbetjäning

Användarvänlighet

Allt-i-ett Marknadsplats

Gratis Molnplattform

bottom of page