top of page
3d-render-abstract-background-with-flowing-particles
Dropsuite logo

Ransomware Protection för MSPs

En molnbaserad lösning som ger MSPs avancerade verktyg för att skydda sina kunders data mot ransomware-attacker genom säkra säkerhetskopior, snabba återställningsalternativ och proaktiv hotbekämpning.

city skyline

Vad är Dropsuite Ransomware Protection?

 

Dropsuite Ransomware Protection är en omfattande säkerhetslösning som är utformad för att skydda MSPs klientdata från ransomware-hot med funktioner som automatiserade säkerhetskopior, snabb återställning av data och avancerad hotdetektering.

Fördelar med Dropsuite Ransomware Protection:

  • Avancerad hotdetektering

  • Snabb återställning av data

  • Automatiserade data-säkerhetskopior

  • Förbättrad datasäkerhet

  • Compliance av dataskyddsregler

  • Anpassningsbara säkerhetskopieringsstrategier

  • Minskad total ägandekostnad

Boka Dropsuite Ransomware Protection
Demo
här.

gridheart logo

Inkluderat i Dropsuite Ransomware Protection

Automatiserad databackup

Regelbunden och automatiserad säkerhetskopiering av kritisk klientdata för att säkerställa återställning vid ransomware-attacker.

Snabb återställning av data

Snabba och effektiva dataåterställnings-funktioner för att minimera nedtid och operativ påverkan efter en ransomware-incident.

Avancerad hotsökning

Verktyg och teknologier för att proaktivt upptäcka ransomware-hot, vilket hjälper till att förhindra attacker innan de inträffar.

Datakryptering

Krypteringsprotokoll för att säkra data både under överföring och vid vila, vilket minskar sårbarheten för ransomware.

Centraliserad hanteringskonsol

En enhetlig plattform för MSP:er att övervaka och hantera ransomwareskydd över flera klientkonton.

Kontinuerlig övervakning

Kontinuerlig övervakning av system och säkerhetskopior för tecken på ransomware-aktivitet.

Versionskontroll

Behåller flera versioner av filer för att möjliggöra återställning till samma version som före attacken.

Anpassningsbara scheman för säkerhetskopiering

Flexibilitet att ställa in säkerhetskopieringsfrekvenser och parametrar baserat på klientspecifika behov och riskprofiler.

Kontakta oss för mer information om funktionerna

FAQ
Dropsuite Ransomware Protection
för MSP

Vilka funktioner ingår i Dropsuite Ransomware Protection?

Dropsuite Ransomware Protection erbjuder flera funktioner, inklusive kontinuerlig övervakning av filändringar för att upptäcka misstänkta aktiviteter, snabb återställning av data från säkerhetskopior om en ransomware-attack inträffar, och integration med andra säkerhetsverktyg för en mer omfattande skyddslösning.

Hur fungerar Dropsuite Ransomware Protection för MSP?

Tjänsten övervakar kunders data och system för att upptäcka tecken på ransomware-aktivitet, såsom plötsliga massiva filändringar eller kryptering av filer. Vid upptäckt av ett hot inleds omedelbart en återställningsprocess från säkerhetskopiorna för att minimera skador och återställa kundens data till dess ursprungliga tillstånd.

Vilka fördelar har MSP genom att använda Dropsuite Ransomware Protection?

För MSP erbjuder Dropsuite Ransomware Protection flera fördelar, inklusive minskad risk för dataförlust för kunder, förbättrad kundtillfredsställelse genom snabb återställningstid i händelse av en ransomware-attack, och möjligheten att differentiera sig från konkurrenter genom att erbjuda en avancerad säkerhetslösning.

Varför ska man hantera molntjänster med Gridheart?

Vi ger support i världsklass

Svensk Support

Enkel Fakturering

Självbetjäning

Användarvänlighet

Allt-i-ett Marknadsplats

Gratis Molnplattform

bottom of page