top of page
3d-render-abstract-background-with-flowing-particles
Dropsuite logo

Google Workspace Backup för MSPs

En omfattande molnbaserad lösning som erbjuder MSPs säker, automatiserad säkerhetskopiering och återställning för Google Workspace-data.

city skyline

Vad är Dropsuite Google Workspace Backup?

 

Dropsuite Google Workspace Backup är en specialiserad lösning utformad för att tillhandahålla MSPs med effektiva, automatiserade säkerhetskopierings- och återställningstjänster för Google Workspace-data.

Fördelar
med Dropsuite Google Workspace Backup
:

  • Automatiserad säkerhetskopiering

  • Dataskydd och säkerhet

  • Enkel dataåterställning

  • Centraliserad hantering

  • Skalbarhet

  • Compliance av lagar och regler

  • Versionskontroll och historik

  • Kostnadseffektiv lösning

  • Anpassningsbara säkerhetskopieringspolicyer

Boka Dropsuite Google Workspace Backup
Demo
här.

gridheart logo

Inkluderat i Dropsuite Google Workspace Backup

Automatiserad backup

Regelbundna, automatiska säkerhetskopior av all Google Workspace-data, inklusive Gmail, Drive, Kontakter, Kalendrar och Webbplatser.

Dataarkivering

Långsiktiga arkiveringsalternativ för compliance och datalagringsändamål.

Granulära återställningsalternativ

Möjligheten att återställa enskilda objekt eller hela konton från en specifik tidpunkt.

Versionskontroll

Att bibehålla olika versioner av dokument och filer för att spåra ändringar och återgå till tidigare versioner vid behov.

Centraliserad hantering

En användarvänlig, centraliserad hanteringskonsol för övervakning och hantering av säkerhetskopior över flera klientkonton.

Avancerad sökfunktionalitet

Kraftfulla sökverktyg för att snabbt hitta specifika e-postmeddelanden, filer eller mappar i säkerhetskopieringsarkivet.

Datakryptering

Säkerställer att data är krypterad både under överföring och när den är lagrad.

Skalbarhet

Skalbara säkerhetskopieringslösningar för att tillgodose klienternas växande databehov.

Kontakta oss för mer information om funktionerna

FAQ
Dropsuite Google Workspace Backup
för MSP

Vilka är de granulära återställningsalternativen?

Användare kan återställa enskilda objekt eller hela konton från specifika tidpunkter, vilket ger flexibilitet vid dataåterställning.

Vad innebär versionskontroll?

Versionskontroll möjliggör spårning av ändringar i dokument och filer, och användare kan återgå till tidigare versioner vid behov.

Vilka Google Workspace-tjänster täcks av backuplösningen?

Lösningen omfattar regelbunden och automatisk säkerhetskopiering av all Google Workspace-data, inklusive Gmail, Drive, Kontakter, Kalendrar och Webbplatser.

Varför ska man hantera molntjänster med Gridheart?

Vi ger support i världsklass

Svensk Support

Enkel Fakturering

Självbetjäning

Användarvänlighet

Allt-i-ett Marknadsplats

Gratis Molnplattform

bottom of page