top of page
3d-render-abstract-background-with-flowing-particles
Dropsuite logo

eDiscovery Solution för MSPs

Ett molnbaserat verktyg utformat för att förenkla processen att söka, lokalisera och hämta elektronisk information för juridiska, compliance- eller utredningsändamål.

city skyline

Vad är Dropsuite eDiscovery Solution?

 

Dropsuite eDiscovery Solution är en omfattande, molnbaserad plattform som tillhandahåller MSPs med effektiva verktyg för juridiska syften, inklusive sökning, återhämtning och hantering av elektronisk data för compliance- och utredningsändamål.

Fördelar med
Dropsuite eDiscovery Solution
:

  • Hantering av compliance

  • Avancerade sökfunktioner

  • Datakonservering

  • Skalbarhet

  • Användarvänligt gränssnitt

  • Tidsbesparande

  • Säker hantering av data

Boka Dropsuite eDiscovery Solution
Demo
här.

gridheart logo

Inkluderat i Dropsuite eDiscovery Solution

Avancerad sökfunktionalitet

Verktyg för omfattande och effektiv sökning av data, inklusive e-postmeddelanden, dokument och andra elektroniska register.

Automatiserad datainsamling

Automatiserade processer för att samla in relevant data från olika källor, inklusive e-postservrar och dokumentlagringssystem.

Databevarande

Förmågor att bevara data i dess ursprungliga tillstånd, vilket är avgörande för juridiska och compliance-ändamål.

Datahantering och indexering

Effektiv bearbetning och indexering av stora datavolymer för att göra den lättare sökbar.

Enkel design

En användarvänligt design som förenklar navigeringen och användningen av eDiscovery-verktyg.

Säkerhets- och integritetskontroller

Starka säkerhetsåtgärder för att skydda känslig data under hela eDiscovery-processen.

Exportalternativ för data

Möjlighet att exportera relevant data i olika format för juridisk granskning och analys.

Revision och rapportering

Funktioner för att skapa revisionsspår och detaljerade rapporter i eDiscovery-processen.

Kontakta oss för mer information om funktionerna

FAQ
Dropsuite eDiscovery Solution
för MSP

Vilka funktioner ingår i Dropsuite eDiscovery Solution?

Plattformen erbjuder omfattande funktioner för effektiv sökning, datapreservation och -bevarande, datainsamling och -bearbetning, säkerhetskontroller samt rapportering och revision.

Kan MSP generera detaljerade rapporter för att påvisa transparens?

Ja, Dropsuite eDiscovery Solution erbjuder möjligheter att skapa revisionsspår och detaljerade rapporter för att säkerställa tillit och ansvar i alla stadier av eDiscovery-processen.

Är plattformen användarvänlig?

Ja, Dropsuite eDiscovery Solution har en enkel design som förenklar navigeringen och användningen av eDiscovery-verktyg för MSP och deras kunder.

Varför ska man hantera molntjänster med Gridheart?

Vi ger support i världsklass

Svensk Support

Enkel Fakturering

Självbetjäning

Användarvänlighet

Allt-i-ett Marknadsplats

Gratis Molnplattform

bottom of page