top of page
3d-render-abstract-background-with-flowing-particles
BitTitan logo

BitTitan för MSPs

BitTitan är en molntjänstautomatiseringsplattform som är utformad för att förenkla och effektivisera migrering och hantering av data och arbetsbelastningar för Managed Service Providers (MSPs).

city skyline

Vad är BitTitan?

 

BitTitan är ett molnbaserat migrations- och automatiseringsverktyg som är utformat för att hjälpa MSP:er att effektivt migrera, hantera och övervaka sina kunders IT-miljöer.

Upptäck BitTitan MigrationWiz

Fördelar med BitTitan:

  • Effektiva migrationsverktyg

  • Skalbarhet

  • Automatiseringsförmåga

  • Stöd för flera plattformar

  • Kostnadseffektivitet

  • Användarvänligt gränssnitt

  • Anpassningsbara lösningar

Boka BitTitan
Demo
här.

gridheart logo

Inkluderat i BitTitan

MigrationWiz

Ett ledande molnbaserat migrationsverktyg som gör det möjligt för MSP:er att överföra e-post, filer och olika typer av data över olika plattformar.

Datakryptering

Erbjuder krypteringstjänster för data under migreringar för att säkerställa säkerhet och compliance.

UserActivation

Ett verktyg som förenklar inställnings- och migrationsprocessen för Microsoft 365, vilket förbättrar effektiviteten och användarupplevelsen.

Hälsokoll inför Microsoft 365

Bedömer och förbereder för en migrering till Micorsoft 365, vilket säkerställer kompatibilitet och identifierar potentiella problem.

Voleer

En molnbaserad IT-automatiseringsplattform som tillhandahåller verktyg för dataanalys, rapportering och hantering, vilket hjälper MSP:er att bättre förstå sina kunders behov.

DeploymentPro

Automatiserar konfigurationen av Outlook-profiler efter en migrering till Microsoft 365, vilket säkerställer en smidig övergång för slutanvändarna.

Anpassningsbara migrationsplaner

Tillåter MSP:er att anpassa migrationsstrategier för att passa specifika behov och tidsaspekter för sina klienter.

Multi-Factor Authentication (MFA) Support

Försäkrar säker åtkomst och kontroll under migreringar, vilket förbättrar den övergripande säkerhetspositionen.

Kontakta oss för mer information om funktionerna

FAQ
BitTitan
för MSP

Vilka tjänster erbjuder BitTitan för MSP?

BitTitan erbjuder olika tjänster för MSP:er, inklusive migrationsverktyg för att flytta data till molnbaserade plattformar som Microsoft 365, Google Workspace och andra, samt automatiseringsverktyg för att förenkla hantering och övervakning av molninfrastruktur.

Hur säkerställer BitTitan att migreringar genomförs säkert?

BitTitan erbjuder säkerhetsfunktioner och övervakning för att säkerställa att migreringar genomförs säkert och att kunddata skyddas under hela processen.

Är BitTitan kompatibelt med olika molnbaserade plattformar?

Ja, BitTitan stödjer migreringar till och från en mängd olika molnbaserade plattformar och erbjuder flexibilitet för MSP:er att hantera olika kunders behov.

Varför ska man hantera molntjänster med Gridheart?

Vi ger support i världsklass

Svensk Support

Enkel Fakturering

Självbetjäning

Användarvänlighet

Allt-i-ett Marknadsplats

Gratis Molnplattform

bottom of page