top of page
3d-render-abstract-background-with-flowing-particles
TitanHQ logo

TitanHQ för MSPs

TitanHQ är erbjuder ett stort utbud av molnbaserade cybersäkerhetslösningar utformade för att ge MSP:er avancerat skydd för e-post och webb, säker arkivering och verktyg för compliance för deras klienter.

city skyline

Vad är TitanHQ?

 

TitanHQ är en svit av molnbaserade cybersäkerhetslösningar utformade för att erbjuda e-postsäkerhet och webbsäkerhet, samt compliance-arkivering, anpassade specifikt för behoven hos MSPs.

Upptäck TitanHQ

Fördelar med TitanHQ:

  • Omfattande e-postsäkerhet

  • Avancerad webbfiltrering

  • Enkel integration och hantering

  • Anpassningsbara lösningar

  • Skalbarhet

  • Reducerad IT-overhead

  • Compliance och arkiveringslösningar

  • Molnbaserad arkitektur

Boka TitanHQ
Demo
här.

gridheart logo

Inkluderat i TitanHQ

SpamTitan

En avancerad lösning för e-postsäkerhet som erbjuder skydd mot skräppost, nätfiske, skadeprogram och andra hot baserade på e-post.

ArcTitan

En lösning för e-postarkivering som hjälper företag att säkert lagra, hantera och hämta

e-postkommunikation för compliance- och

e-discovery-ändamål.

WebTitan

Ett verktyg för webbfiltrering som erbjuder innehållskontroll och skydd mot hot baserade på webben som gör att företag kan blockera tillgång till skadliga eller olämpliga webbplatser.

SafeTitan

Ett verktyg för träning om säkerhet och simulering av nätfiske som är utformat för att utbilda anställda om bästa praxis för cybersäkerhet och testa deras reaktioner på nätfiskeförsök.

Krypterade emails

TitanHQ underlättar säker och krypterad

e-postkommunikation, vilket säkerställer integritet och compliance av regelverk som GDPR och HIPAA.

Multi-Tenant

Utformad för att hantera flera klienter inom ett enda gränssnitt, vilket förbättrar den operativa effektiviteten och kontrollen för MSPs.

Centraliserad hanterings-dashboard

En enhetlig plattform för MSP:er att hantera alla TitanHQ-lösningar över sin klientbas, vilket förenklar administrationen och övervakningen.

Skalbarhet

Möjlighet att skala tjänster för att möta tillväxten och de föränderliga behoven hos MSP-klienter, lämplig för små till stora företag.

Kontakta oss för mer information om funktionerna

FAQ
TitanHQ
för MSP

Hur kan TitanHQ:s lösningar skydda MSP-klienter?

TitanHQ erbjuder en omfattande svit av säkerhetslösningar som skyddar mot e-postbaserade hot som skräppost, nätfiske och skadeprogram, webbhot genom avancerad filtrering, säker och krypterad e-postkommunikation för att upprätthålla integritet och compliance, samt verktyg för att utbilda anställda i cybersäkerhetspraxis.

Är TitanHQ:s lösningar skalbara?

Ja, TitanHQ:s lösningar är utformade för att vara skalbara och kan anpassas för att möta behoven hos både små och stora företag. Detta gör det möjligt för MSP:er att enkelt anpassa tjänsterna för att hantera tillväxt och förändrade krav från sina klienter.

Hur enkelt är det att integrera och hantera TitanHQ:s lösningar?

TitanHQ:s lösningar är designade för enkel integration och hantering, med en centraliserad dashboard som gör det möjligt för MSP:er att effektivt övervaka och hantera säkerhetsinställningar och policyer för alla sina klienter från en plats.

Varför ska man hantera molntjänster med Gridheart?

Vi ger support i världsklass

Svensk Support

Enkel Fakturering

Självbetjäning

Användarvänlighet

Allt-i-ett Marknadsplats

Gratis Molnplattform

bottom of page