top of page
Sök

Tips för att skydda ditt företag under semestern


Man relaxing on water

Semestertiden är en period av avkoppling och återhämtning, men för företag innebär det också en ökad risk för cyberattacker. Hackare utnyttjar ofta denna tid då personalen kan vara mindre vaksam och IT-avdelningen är underbemannad. Här är några av de vanligaste cybersäkerhetsriskerna under semestern och tips för att skydda ditt företag.


Vanliga cybersäkerhetsrisker under semestern

 1. Phishing-attacker: Under semestertider ökar phishing-attacker eftersom anställda kan vara mindre uppmärksamma på e-postmeddelanden och meddelanden. Hackare kan skicka falska e-postmeddelanden som ser ut att komma från pålitliga källor för att stjäla känslig information.

 2. Svaga lösenord: Anställda tenderar att använda enkla eller återanvända lösenord, vilket gör det enklare för hackare att komma åt företagsnätverk. Under semestern kan detta bli ett ännu större problem om anställda loggar in från osäkra nätverk.

 3. Oskyddade enheter: Bärbara datorer, mobiltelefoner och surfplattor som används utanför kontoret kan vara mindre skyddade och mer utsatta för attacker. Enheter som används på offentliga Wi-Fi-nätverk kan lätt bli måltavlor för cyberbrottslingar.

 4. Brist på uppdateringar: IT-avdelningen kan ha svårt att hålla alla system och program uppdaterade under semestern, vilket ökar risken för sårbarheter som kan utnyttjas av hackare.

 5. Social engineering: Hackare kan använda social engineering-tekniker för att lura anställda att ge upp känslig information. Under semestern, när personalen är mer avslappnad, kan de vara mer benägna att falla för dessa trick.


Tips för att skydda ditt företag under semestern

 1. Utbilda personalen: Se till att alla anställda är medvetna om de vanligaste cyberhoten och vet hur man identifierar misstänkta e-postmeddelanden. Regelbunden utbildning och uppdateringar om cybersäkerhet är avgörande.

 2. Använd starka lösenord: Uppmuntra anställda att använda starka, unika lösenord för alla sina konton. Implementera tvåfaktorsautentisering (2FA) för extra säkerhet.

 3. Säkra enheter: Se till att alla enheter som används utanför kontoret är skyddade med brandväggar, antivirusprogram och andra säkerhetsåtgärder. Uppmuntra anställda att undvika offentliga Wi-Fi-nätverk och använda VPN när de ansluter till företagets nätverk.

 4. Håll system uppdaterade: Se till att alla system och program är uppdaterade med de senaste säkerhetspatcharna. Automatisera uppdateringar där det är möjligt för att minska risken för att något glöms bort under semestern.

 5. Planera för säkerhetsincidenter: Ha en tydlig plan för hur säkerhetsincidenter ska hanteras, även under semestern. Se till att det finns en kontaktperson som kan nås vid behov och att alla anställda vet hur de ska rapportera misstänkta aktiviteter.

 6. Övervaka nätverket: Implementera övervakningsverktyg för att hålla koll på ovanliga aktiviteter i nätverket. Tidig upptäckt av misstänkta aktiviteter kan förhindra större säkerhetsincidenter.


Har du frågor, vill ha mer information eller råd? Tveka inte att höra av dig till oss här så hjälper dig med vad du än behöver :)

Comments


bottom of page