top of page
Sök

Immutable Backups: Vad är det och vad är fördelarna?


Hand holding backup

Cyberhoten ökar ständigt och ransomware-attacker blir allt vanligare, att göra säkerhetskopior på data (backups) har därför blivit en absolut nödvändighet för företag och organisationer. Traditionella backups kan dock vara sårbara för attacker, vilket gör omuterbara säkerhetskopior (immutable backups) till en viktig komponent i ett företags säkerhetsstrategi. Men vad är egentligen immutable backups och varför är de så viktiga?


Vad är immutable backups?

Immutable backups är säkerhetskopior som, när de väl har skapats, inte kan ändras eller raderas under en fördefinierad tidsperiod. Detta innebär att data som har säkerhetskopierats förblir intakt och oförändrad, oavsett vilka åtgärder en angripare försöker vidta. Detta uppnås genom att använda tekniker som WORM (Write Once, Read Many) och blockchain-teknik.


Fördelarna med Immutable backups

  1. Skydd mot ransomware: En av de största fördelarna med immutable backups är deras motstånd mot ransomware-attacker. Eftersom säkerhetskopiorna inte kan ändras eller raderas så kan företag återställa sina system till en oskadad version även efter en attack.

  2. Integritet och autenticitet: Immutable backups garanterar att data förblir oförändrad och autentiskt. Detta är särskilt viktigt för branscher som finans och hälso- och sjukvård, där dataintegritet är direkt avgörande.

  3. Regler och compliance: Många branscher har strikta regler och efterlevnadskrav gällande datahantering och lagring. Immutable backups hjälper företag att uppfylla dessa krav genom att säkerställa att data förblir oförändrad och tillgänglig för revision.

  4. Minskad administrativt börda: Med immutable backups minskar behovet av kontinuerlig övervakning och manuell hantering av säkerhetskopior, vilket frigör tid och resurser för IT-avdelningen.

  5. Snabbare återställning: I händelse av en katastrof eller attack kan företag snabbt återställa sina system till en säker och fungerande version, vilket minimerar driftstopp och ekonomiska förluster.


Implementering av immutable backups

Att implementera immutable backups kräver en genomtänkt strategi och rätt verktyg. Här är några steg för att komma igång:


  1. Utvärdera behov och risker: Börja med att identifiera vilken data som är kritisk och mest sårbar för attacker. Bedöm vilka risker företaget står inför och hur immutable backups kan mitigera dessa risker.

  2. Välj rätt teknik: Det finns flera tekniker och lösningar för att skapa immutable backups, inklusive WORM-lagring och blockchain-baserade system. Välj den lösning som bäst passar företagets behov och budget.

  3. Integrera med befintliga system: Säkerställ att den valda lösningen enkelt kan integreras med befintliga backupsystem och arbetsflöden för att minimera störningar i verksamheten.

  4. Träning och utbildning: Utbilda IT-personal och andra relevanta medarbetare om vikten av immutable backups och hur de ska hanteras.


Vill du veta mer, behöver råd eller har frågor? Tveka inte på att höra av dig till oss här så ser vi till att hjälpa dig med allt du behöver.

Comments


bottom of page