top of page
Sök

5 KPI-rapporter som ditt automations-verktyg bör ha som MSP

Uppdaterat: 28 feb.


Hand writing IT

För tjänsteleverantörer (MSPs) är det avgörande att ha en datadriven strategi för att förbli konkurrenskraftig och uppnå tillväxt. Användningen av rapporteringar kring finansiella nyckeltal (KPI:er) genom automatiseringsverktyg är viktigt för att främja företagsexpansion. Dessa verktyg gör så MSPs kontinuerligt kan övervaka prestanda, förstå trender och fatta bättre beslut baserade på konkret data. Med tillgång till de senaste prestandamätvärdena kan MSPs förbättra sina affärer, öka lönsamheten och erbjuda överlägsna tjänster till sina kunder.


Vi rekommenderar att man fokuserar på fem kritiska insikter från försäljnings- och fakturerings-KPI:er som tillhandahålls av MSP-verksamhetens automatiseringsverktyg för att stödja välgrundade beslut. Till exempel inkluderar Acronis Advanced Automation-lösningen dessa fem avgörande KPI-rapporter direkt från start:


Kundintäkter: Denna rapport är avgörande för att förstå och förbättra dina finansiella relationer med kunder. Den låter dig bryta ner kundutgifter per månad, identifiera intäktstrender och anpassa kundinteraktioner effektivt. Den skiljer mellan återkommande, engångs och värdeadderande återförsäljarintäkter och erbjuder insikter i hanterade tjänster och andra icke-VAR-intäkter. Denna analys kan hjälpa till att anpassa dina tjänster efter kundbehov, vilket potentiellt öppnar nya intäktsvägar. Rapporten erbjuder också insikter i kontrakt, fakturering och arbetsbelastningar, vilket hjälper till med cash flow-hantering.


Bruttovinstsammanfattning: Regelbunden översyn av denna rapport ger MSP-ledare verktygen för att identifiera de mest och minst lönsamma kunderna, och fokusera ansträngningarna på de med högst värde. Det hjälper till att minska kundbortfall genom att upprätthålla operativ kvalitet för toppkunder och omfördela resurser från mindre lönsamma. Analys av bruttovinst bidrar till bättre resursallokering och investeringsbeslut.


Bruttovinst Per Kund: Denna rapport möjliggör en djupgående förståelse av kundrelationer genom att jämföra intäkter, kostnader och vinstmarginaler. Den hjälper till med kontohanteringsstrategier och informerande beslut.


Förutsägbar Lönsamhetsrapport: Detta verktyg är väsentligt för att förutse förändringar i intäkter på grund av kontraktsutgångar och för planering av en framtida finansiell stabilitet. Den erbjuder förutsägbara insikter i intäkter, kostnader och vinst, som stödjer långsiktig finansiell planering och kundrelationshantering.


Tidrapporter: Denna rapport tar itu med utmaningen att spåra och fakturera kundarbete korrekt. Den ger insyn i hur tekniker spenderar sin tid, vilket hjälper till att identifiera och åtgärda förbättringsområden, samt därigenom öka intäkter och kundnöjdhet.


Acronis Advanced Automation utmärker sig genom att erbjuda alla dessa viktiga KPI-rapporter. Den inkluderar förbyggda rapporter och en dashboard för enkel åtkomst till ekonomiska och faktureringsrelaterade KPI:er. Till skillnad från andra lösningar ger Acronis Advanced Automation också insyn i NPS- och SLA-mått, som stöder kundlojalitet och förbättring av tjänstekvaliteten. Detta omfattande verktyg erbjuder automatiserad fakturering, CRM, servicedesk och tidsspårning, vilket gör det till en unik lösning för implementering, hantering och administration av cyberskydd, endpoint management och automatiseringstjänster.


Vi uppmuntrar MSPs att utforska Acronis Cyber Protect Cloud och Advanced Automation för insikter i ledande strategier som effektiviserar verksamheten, ökar produktiviteten och stärker cyberförsvar. Besök vår hemsida eller Kontakta oss för en personlig demo och för att diskutera hur dessa lösningar kan tillgodose just ditt MSP behov.

Comentarios


bottom of page