top of page
Sök

10 banbrytande trender för molntjänster 2024


Trend 2024 Gridheart

Behovet av molntjänster fortsätter att växa med otrolig fart. Under 2024 förväntas företag införskaffa molntjänster och infrastruktur för över 1 biljon dollar, vilket är en rekordsumma. Enligt en undersökning utav Deloitte anser 90% av företag att molntjänster är avgörande för deras tillväxt, digitala transformation och för att bibehålla en stark position på marknaden, särskilt i kombination med andra teknologier som AI, IoT och analytics.


Här är 10 banbrytande trender för molntjänster som vi tror kommer fortsätta växa under 2024:


1. Cloud och AI, en kraftfull duo

AI och molntjänster spås bli en av de mäktigaste kombinationerna 2024 och förväntas dominera. Molnteknologin gör AI tillgänglig för företag av alla storlekar och hjälper molnleverantörer att förbättra sina tjänster samt infrastrukturhantering.


AI som tjänst

Att samla data och träna algoritmer kräver en enorm processeringskraft och lagringmängd som få företag har råd med. Istället för att bygga en egen AI-infrastruktur kan organisationer nu komma åt AI-funktioner genom molnet, det enda som krävs då är att betala en simpel prenumerationskostnad för att få tillgång till tjänsterna.


AI och molntjänsternas framtid

Inte bara företag, utan även molntjänstleverantörer själva förlitar sig på AI för att skapa både effektivare och mer sparsamma molntjänster för sina kunder samt automatisera sina egna processer i utvecklandet av produkter och annat.


2. Pay-as-you-go med databehandling utan servrar

Serverlös databehandling, ibland kallad "funktion-som-tjänst", har blivit en populär utveckling inom molndatabehandling. Detta visar på den växande populariteten för XaaS-modellen, där nästan alla typer av IT-resurser eller tjänster kan levereras via molnet. Genom serverlös databehandling är företag inte längre bundna till att hyra ett visst antal servrar eller betala för fasta mängder bredband. Istället tilldelar molnleverantörer resurser baserat på efterfrågan och företagen betalar endast för den faktiska lagringsplatsen eller CPU-tiden de använder.


Trots namnet körs servrar fortfarande för att tillhandahålla back-end tjänster. Dock innebär "serverlös" att företag kan distribuera applikationer utan att behöva oroa sig för att hantera och konfigurera den underliggande infrastrukturen och skala den efter behov.


3. Uppkomst av branschspecifika molntjänster

Molntjänster anpassade till specifika branschbehov blir allt populärare, med exempel som AWS Healthcare och IBM Cloud for Financial Services. Branschspecifika molnplattformar erbjuder en mängd tjänster och verktyg som är anpassade för strategiska användningsområden, från compliance och disaster recovery i molnet till integrationer med branschspecifika applikationer som till exempel hantering av leveranskedjan för en viss typ av produkt.


4. Multi-moln blir en allt populärare strategi

Företag förlitar sig oftast inte enbart på en specifik molnleverantör utan de väljer flera olika molnleverantörer, baserat på flera kriterier. Att bli för bunden till ett specifikt moln-ekosystem kan bli problematiskt om leverantören väljer att upphöra med stöd för en applikation eller tjänst. Genom att istället använda en multi-molnstrategi kan företag fördela arbetsbelastningar över flera molnleverantörer och dra nytta av varje leverantörs enskilda styrkor.


5. Containeriserade molnapplikationer

Multi-molninfrastrukturer går hand i hand med den växande populariteten för containeriserade applikationer. Applikationer blir då inkapslade i s.k containrar som enkelt kan migreras och köras mellan olika molnplattformar. Containrarna gör att applikationer beter sig konsekvent oavsett värd och kan enkelt hanteras genom verktyg för containerhantering.


6. Hybrid- och edge computing suddar ut traditionella gränser

Hybrid- och edge computing-trenderna gör att traditionella skillnader mellan moln och lokala installationer gradvis försvinner. Molnet har blivit en allmän driftsmodell som kombinerar olika miljöer så som offentliga moln, privata moln, lokala datacenter och "edge"-locations. Denna hybridstrategi gör det möjligt för företag att skapa mångsidiga uppsättningar som förstärker deras specifika behov utan att behöva förlita sig på en enda clouduppsättning. Många organisationer väljer att använda hybridmoln för att minska kostnader, minimera risker och utöka sina kapaciteter, vilket gör hybridmoln till en av de snabbast växande trenderna just nu.


7. Molntjänster driver innovation inom blockchain, IoT och kvantdatorer

En av de största fördelarna med molntjänster är att de gör andra teknologier tillgängliga i större skala, vilket främjar innovation. Nästa generations molntjänster kommer fungera som en gateway till många andra transformativa teknologier som IoT, blockchain och kvantdatorer. Molnleverantörer är också på väg in i kvantvärlden i hopp om genombrott i komplex problemlösning. Även om kvantdatorer förmodligen inte blir så mainstream inom en snar framtid så investerar ändå molnleverantörer i dess forskning och utveckling, så vi kan förvänta oss att se utvecklingar i denna riktning under 2024.


8. Växande behov av molndatabehandling i realtid

Kraven som ställs på nästa generations molnteknologier utvecklas. En del av anledningen till detta har att göra med det växande behovet av realtidsdata och analyser. Företag förlitar sig på uppdaterade insights inte bara för att fatta viktiga beslut men också för att övervaka komplexa system som exempelvis flygtrafik.


För närvarande får vi just nu en stor del av vår dagliga underhållning från streamingtjänster, från filmer och musik på Netflix och Spotify till nya former som molnspel. Molnspel gör det möjligt för spelare att köra datorspel på fjärrservrar och streama dem direkt till sina enheter, istället för att installera spelen lokalt.


Alla dessa utvecklingar kräver en beräkningshastighet som molnleverantörer kämpar för att tillhandahålla genom tekniker som 5G-nätverk och framtida 6G-nätverk. Under 2024 kommer integrationen av 5G och molntjänster att möjliggöra snabbare dataöverföring, mindre lagg och förbättrad enhetsanslutning.


9. Integrering av FinOps för att hantera molnkostnader och tekniska skulder

Pandemin påskyndade investeringar i molnet eftersom många företag var tvungna att vända sig till molntjänster för de verktyg, lagringsutrymmen och den dataåtkomst som behövdes för att snabbt kunna ge sina distansarbetare tillräckliga resurser. När krisen avtog behövde dock många av dessa företag hantera den initiala överskottsförbrukningen och som resultat av detta blev FinOps ett sätt att hantera sina molnkostnader.


Inspirerat av DevOps-rörelsen kombinerar FinOps finansiering och affärsdrift med hanteringsverktyg för att optimera kostnaderna av molntjänster. Målet är att maximera värde genom att uppmuntra ingenjörer, finans- och affärsteam att samarbeta och fatta bättre, mer datadrivna beslut om utgifter.


FinOps gör det möjligt för företag att se hur molnresurser utnyttjas, rätta till tidigare misstag och hantera utestående teknisk skuld för att sänka kostnaderna. Nu under 2024 är det troligt att vi kommer att se fler molnleverantörer erbjuda FinOps-tjänster, samt tillägg till verktyg för hantering av molnkostnader.


10. Ökad konkurrens mellan viktiga molnaktörer

När molnleverantörer närmar sig ett viss överflöd av vad deras molntjänster erbjuder så behöver de hitta nya sätt att skilja sig från mängden. Kampen om att förbättra befintliga molntjänster genom AI är ett tydligt exempel på sådant. Det ökande framträdandet av generativ AI har väckt intensiv konkurrens bland de ledande molnleverantörerna, som AWS, Google och Microsoft, och denna hårda konkurrens har tvingat dem att tillgodose kraven hos sina kunder och prioritera dem ännu mer, och detta är något vi kommer se mer av 2024.


Dessa 10 trender för molntjänster 2024 visar på en dynamisk utveckling inom IT-sektorn där MSPs måste hålla sig uppdaterade och vara redo på att anpassa sina erbjudanden för att möta både nuvarande och framtida behov hos sina kunder. För att förbli konkurrenskraftiga är det viktigt att MSPs investerar i dessa teknologier och strategier för att försäkra sig om att hålla sig i framkant i det snabba växande digitala landskapet.


Har du frågor kring något av detta eller vill veta mer, tveka inte på att kontakta oss här så ser vi till att hjälpa dig med allt du behöver.

Comments


bottom of page