top of page
3d-render-abstract-background-with-flowing-particles
axcient_logo

Axcient x360 för MSPs

Axcient x360 erbjuder molnbaserade lösningar för dataskydd och affärskontinuitet, vilket ger Managed Service Providers verktyg att skydda sina klienters data mot dataförlust och driftstopp med tjänster för säkerhetskopiering, katastrofåterställning och säker filsynkronisering samt delning.

city skyline

Vad är Axcient x360?

 

Axcient x360 är en molnbaserad lösning för dataskydd och kontinuitet som är utformad för att hjälpa företag att skydda sin data. De erbjuder funktioner för säkerhetskopiering, katastrofåterställning samt säker filsynkronisering och delning.

Upptäck Axcient x360

Fördelar med Axcient x360:

  • Omfattande dataskydd

  • Molnbaserad katastrofåterställning

  • Skalbara lösningar

  • Säker dataförvaring

  • Förenklad IT-hantering

  • Compliance-följsamhet

  • Anpassningsbar säkerhets-kopiering

  • Kostnadseffektiv prissättning

  • Integration med befintliga system

Boka
Axcient x360
Demo
här.

gridheart logo

Inkluderat i Axcient x360

Molnbaserad säkerhetskopiering och återställning

Effektiva online-lösningar för säkerhetskopiering för att skydda kritisk data och säkerställa snabb återställning.

Affärskontinuitetsplanering

Verktyg och strategier för att säkerställa kontinuitet och minimera driftstopp vid störningar.

Katastrofåterställning som en tjänst (DRaaS)

Omfattande katastrofåterställning för att upprätthålla affärsverksamheten under och efter katastrofala händelser.

Dataarkivering

Långsiktiga lösningar för datalagring för att uppfylla krav på compliance och bevarande av data.

Hybridmolnlösningar

Kombinerar lokala och molnbaserade resurser för att förbättra funktioner för dataskydd och återställning.

Säker datakryptering

Avancerade krypteringsstandarder för att skydda data både under överföring och när den är lagrad, vilket säkerställer datasekretess och säkerhet.

Centraliserad hanteringskonsol

Användarvänlig plattform för att hantera säkerhetskopiering, återställning och kontinuitet över hela organisationen.

Automatiserad schemaläggning av säkerhetskopiering

Anpassningsbara schemaläggningsalternativ för automatiska datakopior, vilket minskar risken för dataförlust på grund av misstag.

Kontakta oss för mer information om funktionerna

FAQ
Axcient
för MSP

Hur kan Axcient hjälpa MSP:er?

Axcient erbjuder en svit av tjänster som MSP:er kan erbjuda inklusive omfattande dataskydd och kontinuitetslösningar till sina klienter. Detta inkluderar molnbaserad säkerhetskopiering och återställning, katastrofåterställning som en tjänst (DRaaS), och verktyg för kontinuitetsplanering.

Hur fungerar Axcients molnbaserade säkerhetskopiering och återställning?

Axcients molnbaserade säkerhetskopiering och återställning ger en säker och effektiv lösning för att skydda kritisk data. Genom att automatiskt säkerhetskopiera data till molnet kan data återställas snabbt vid behov, vilket minskar driftstopp.

Vad innebär Axcients katastrofåterställning som en tjänst (DRaaS)?

DRaaS från Axcient är en lösning för att snabbt återställa IT-system och data efter en katastrof. Genom att använda molnbaserad teknik kan företag snabbt återgå till normal drift efter en katastrof, vilket minimerar avbrott och ekonomiska förluster.

Varför ska man hantera molntjänster med Gridheart?

Vi ger support i världsklass

Svensk Support

Enkel Fakturering

Självbetjäning

Användarvänlighet

Allt-i-ett Marknadsplats

Gratis Molnplattform

bottom of page